Reklamačné podmienky - ERIBO

logo
Prejsť na obsah

Reklamačné podmienky

Všetko o nákupe > Podmienky a kontakty
Reklamační podmínky
Jak postupovat při reklamaci zboží:
Zboží zde zakoupené je možné reklamovat. Pokud se Vám dostane do rukou jakkoli poškozené nebo nefunkční zboží či se zboží poškodí v záruční době, informujte nás o této skutečnosti na email obj(zavináč)eribo.cz nebo telefonicky 736 751 952.
Místem uplatnění záruky je provozovna společnosti ERIBO PAPÍR s.r.o.
Po dohodě zašlete prosím zboží s popisem vady zpět na adresu:
ERIBO PAPÍR s.r.o.
Horní Počaply 187
277 03 Horní Počaply
Přiložte i veškeré listiny (záruční list, kopii faktury, dodací list…).
Podmínky pro reklamaci zboží jsou uvedeny dále.
Záruční doba zboží
Délka záruky na zboží prodávané v tomto obchodě je uvedena u každého výrobku. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny platí nová záruční doba.
Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě je možno vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. (v souladu s novelou občanského zákoníku - zákon č. 367/2000 Sb.)
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
- zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)

Reklamace vyřizuje:
ERIBO PAPÍR s.r.o.
Lenka Jirásková
Horní Počaply 187
277 03  Horní Počaply 
Návrat na obsah